Lüksemburg Konsolosluğu

Lüksemburg Büyük Dukalığı’na seyahat edecek olan Ulusal (Umuma Mahsus, Bordo) Pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu ülkeye seyahat edebilmek için vize müracaatı yapmak mecburiyetindedirler (pasaportlarında geçerli Schengen vizesi bulunanlar hariç).

Lüksemburg, Schengen Bölgesi’ne üye ülkeler arasındadır. Dolayısıyla ülkeye seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kısa süreli (90 günü aşmayan) seyahatler için, Lüksemburg Schengen vizesimüracaatı yapmakla yükümlüdür.

Lüksemburg’a seyahat edecek şahıslar,  Lüksemburg Konsolosluğu, Lüksemburg Büyükelçiliği, Lüksemburg Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar (VFS Global) ve Vize Başvuru Merkezleri ile Turizm/ Seyahat Acentelerine vize için müracaat edebilirler.

Hususi, Diplomatik pasaport veya Hizmet Pasaportu hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan seyahatler için Lüksemburg vizesi müracaatı yapmak zorunda değillerdir.

Lüksemburg Konsolosluğu Vize İşlemleri

Lüksemburg Büyük Dukalığı Schengen Bölgesi’ne üye ülkeler arasında yer almasından dolayı bu ülkeye seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Lüksemburg Konsolosluğu’na Schengen vizesi müracaatında bulunmakla mükelleftir.

Schengen vize müracaatı seyahat edilecek asıl ülkenin büyükelçiliğine ya da konsolosluğuna yapılmalıdır. Bu nedenle, seyahate çıkacak kişi birden fazla ülke gezmeyi planlıyorsa en uzun kalacağı ülkenin konsolosluğuna ya da büyükelçiliğine başvurmalıdır. Eğer her ülkede eşit sürede kalınacak ise, şahıs vize müracaatını ilk giriş yapacağı ülkeye yapmalıdır.

Schengen vizesi; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, İspanya, İsveç ve İsviçre’de geçerlidir.

Lüksemburg vizesinden kimler muaftır?

– Türkiye Cumhuriyeti Ulusal (Umuma Mahsus, Bordo) pasaport hamilleri Lüksemburg vize işlemlerine tabidir.

– Türkiye Cumhuriyeti resmi pasaportları olarak da anılan Hususi (Yeşil) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaportu ve Diplomatik (Siyah veya Kırmızı) Pasaport hamilleri Lüksemburg vize işlemlerinden muaf tutulmakta olan pasaportlardır. Söz konusu pasaport hamilleri (Yeşil, Gri ve Siyah/Kırmızı) pasaport geçerlilik sürelerinin devam etmesi ( seyahatten en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olması) koşuluyla, Lüksemburg’a yapacakları seyahatler için vize başvurusu yapmak mecburiyetinde değildirler.

– Lüksemburg Konsolosluğu, Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport Hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından bu ülkeye yapacakları seyahatlerde 180 gün içinde 90 günü aşmamak koşuluyla, vize talep etmemektedir.

Lüksemburg Konsolosluğu vize başvurusu ve randevu

Lüksemburg’a seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları Lüksemburg Konsolosluğu, Lüksemburg Büyükelçiliği ve Vize Danışma Merkezleri ile Turizm/Seyahat Acentelerine vize müracaatı yapabilirler.

Lüksemburg  uzun süreli vizeleri olarak kabul edilen aile birleşimi, çalışma, eğitim, vb…..(Lüksemburga’da 90 günden fazla konaklamayı mecbur kılan vize çeşitleri) için müracaatta bulunacak kişiler müracaatlarını birebir Lüksemburg Konsolosluğu’na ve Lüksemburg Büyükelçiliği’ne yapmalıdır.(Bu bilgi vize müracaatı öncesinde Lüksemburg Konsolosluğu aranarak teyit edilmelidir.)

Biyometrik tarama (parmak izi) İşlemi

Lüksemburg’a seyahat edecek şahıslardan, vize işlemleri esnasında talep edilen Vize Bilgi Sistemi (Visa Information System-VIS) ilk defa 2011 yılının Ekim ayında Afrika’da uygulanmış, sonrasında dünya çapında tüm Avrupa Birliği (AB) Schengen ülkeleri tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

İtalya,  Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan gibi birçok ülkede kullanılan ve her geçen gün biraz daha yaygın hale gelen biyometri işlemi 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren Türkiye’de de kullanılmaktadır.

Kimlik sahteciliğini engellemek maksadıyla yapılan biyometrik tarama işleminde, veriler parmak izi merkezlerinde tespit edilir.  Bu yüzden Lüksemburg Konsolosluğu’na vize müracaatı yapan şahıslar, kendilerinden alınması mecburi olan biyometrik veri( 10 parmak izi) için işlem esnasında hazır bulunmalıdır.

Parmak izi muafiyet şartları

– Devlet ve hükümet liderleri, aileleri ve beraberinde seyahat eden kişiler, uluslararası organizasyonlar tarafından resmi nedenlerle davet edilen kişiler parmak izi işleminden muaftır.

– Krallar, hükümdarlar ve birinci derece yakınları üye ülkelerin hükümetleri veya uluslararası organizasyonların resmi bir sebeple davet ettikleri zamanlarda biyometrik tarama yaptırmakla mükellef değillerdir.

–  Lüksemburg Konsolosluğu, 12 yaşından küçük çocukları şahsi başvuru yapmaları durumunda biyometri işleminden muaf tutar.

– Fiziksel olarak parmak izi veremeyecek durumda olan kişiler engellerini doktor raporu ile desteklemek şartıyla biyometrik tarama işleminden muaf tutulmaktadır. Böyle durumlarda 10 parmaktan daha az sayıdaki parmağın parmak izinin alınması mümkün ise, maksimum sayıda parmak izi alınır. Ancak parmak izi verilmesi önündeki engel geçiciyse, başvuru sahibi engelin ortadan kalkmasından sonra yapacağı ilk vize müracaatında parmak izi taraması yaptırmalıdır.

Lüksemburg vizesi için diğer önemli koşullar

– Lüksemburg vizesi müracaatı için kullanılacak seyahat belgesi (pasaport) son 10 yılda alınmış olmalıdır. Seyahat belgesi(pasaport) aynı zamanda vize bitiş tarihinden sonra en az 3 ay geçerli olmalıdır.

– Lüksemburg vize işlemlerinde kullanılacak seyahat belgesinde (pasaportta) vizenin işlenebilmesi için en az 2 boş sayfa bulunması mecburidir. Aksi durumda vize başvurusunda bulunan kişi yeni pasaport çıkartmalıdır.

– Lüksemburg Konsolosluğu’na vize müracaatı yapacak şahıslar, Lüksemburg Büyük Dukalığı ve Türkiye resmi tatilleri (Paskalya, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Noel, Yılbaşı / Yeni Yıl) nedeniyle işlem sürelerinin uzaması söz konusu olabileceği için müracaatın bu tarihlere tekabül edip etmediğine dikkat etmelidir.

– Reşit olmayan (18 yaşından küçük) şahıslar vize müracaatlarını anne ve baba veya yasal vasi ile birlikte ya da bu kişilerin iznini gösterir evrak ile yapmalıdır.

-Vize müracaatlarını direkt olarak Lüksemburg Büyükelçiliği‘ne yapacak şahıslar,önceden randevu almalıdır.

-Vize müracaatı ile alakalı herhangi bir durumda Lüksemburg Büyükelçiliği vize müracaatında bulunan şahıstan ek görüşme talep edebilir.