Seyahat Sigortası Nedir?

Hem yurt içi hem yurt dışı seyahatlerinde temel olarak hastalık, kaza, valiz kaybı gibi durumlarda zararı karşılayan seçilen poliçenin kapsamına göre de ilaç temini, tedavi, konaklama gibi gereksinimleri de karşılayabilen sigorta türüdür.

Seyahat Sigortası Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Poliçenin başlangıç ve bitiş tarihini, poliçenin neleri ve kimleri kapsayacağını, gidilecek yerin coğrafi alanını belirlemeniz, başka bir ülkeye gidilecekse, vize şartları uygunluğuna dikkat etmeniz gerekiyor.

Seyahat Sigortası Neleri Kapsar?

Sigorta, poliçenizde yer alan teminatları karşılar. Bu nedenle, ihtiyacınız olabileceğini düşündüğünüz teminatları poliçenize eklemeniz gerekiyor. Seyahat sigortası teminatları ve limitleri sigorta şirketleri arasında değişiklik gösterebiliyor.

Avrupa Vize Seyahat Sigortası genellikle neleri kapsar?

 • Schengen Bölgesindeyken acil sağlık durumu (kaza veya hastalık)
 • Acil tahliye
 • Cesedin ülkesine geri gönderilmesi
 • Reşit olmayan birinin ülkesine geri gönderilmesi
 • Gezinin iptal olması
 • Gezinin kesintiye uğraması
 • Kaza sonucu ölüm, yaralanma veya maluliyet yardımı
 • Yurt dışı cenaze masrafları
 • Kayıp, çalınmış veya hasar görmüş bagaj, kişisel eşyalar veya seyahat belgeleri
 • Geciken bagaj (ve önemli eşyaların acil yerine konması)
 • Havayolu programındaki çakışmadan dolayı kaçırılan bağlantılı uçuş
 • Hava durumundan kaynaklanan seyahat gecikmeleri
 • Uçağın kaçırılması
 • Gebeliğin ilk üç ayında yapılan seyahatlerde gebelikle ilgili masrafları kapsar. Sonraki aylar için poliçe kapsamı firmadan firmaya değişiklik gösterir.

Poliçenize Ekleyebileceğiniz Seyahat Sigortası Teminatları:

Kaza sonucu vefat:

Bu teminat, sigortalının kaza sonucu vefat risklerini kapsar. Bu teminatın alınması durumunda lehdara (sigorta tazminatından yararlanacak kişiye) poliçede belirtilen limitler dahilinde tazminat ödenir.

Kaza sonucu sürekli sakatlık:

Sigortalının kaza sonucu tam veya kısmi olarak kalıcı sakat kalması halinde poliçede belirtilen limitler dahilinde kendisine sakatlığının derecesine göre tazminat ödenir.

Yurtdışındaki seyahati süresince hastalık veya yaralanma durumunda tıbbi tedavi giderleri:

Sigortalının yurtdışı seyahati sırasında önceden var olan ya da kronik hastalıklar dışındaki bir nedenden dolayı hastalanması veya kaza geçirmesi durumunda oluşan hastane, ameliyat ve tedavi masrafları bu teminat kapsamında karşılanır.

Seyahat sırasında hastalanma veya yaralanma halinde uygun bir tıbbi merkeze nakil giderleri:

Sigortalının hastalanması veya yaralanması halinde ambulans ve refakatçi doktor giderleri bu teminat kapsamında karşılanır.

Acil ilaç getirilmesi veya gönderilmesi giderleri:

Sigortalının seyahat ettiği yerde bulunmayan ilaçların ilgili doktor tarafından acil olarak yazılması ve sigortalıya gönderilmesi ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.

Yurt dışı seyahati sırasında hastalık veya yaralanma nedeniyle konaklama süresinin uzatılmasına bağlı giderler:

Sigortalının daimi ikamet ettiği ülke dışında hastalanması veya yaralanması durumunda, daimi ikamet ülkesi dışında kalış süresinin uzaması, hastalık veya yaralanma sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenirse, otel veya diğer konaklama giderleri bu teminat kapsamında karşılanır.

Konaklama süresinin uzadığı durumlarda aile üyelerinden birinin hastanenin bulunduğu yere seyahat giderleri:

Sigortalının, hastanede belirli bir süreden fazla kalmasının gerektiği durumlarda ikamet ülkesinde hastanenin bulunduğu yere yapacağı seyahat masrafları ve yurtdışında hastanenin bulunduğu yere yapacağı seyahat masrafları bu teminat kapsamında karşılanır.

Seyahatteyken sigortalının evinde meydana gelebilecek bir hasar sebebiyle eve geri dönüş masrafları:

Sigortalının seyahati esnasında evinde meydana gelebilecek hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama sonucunda oturulamaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması durumunda, eve geri dönüş masrafları bu teminat kapsamında karşılanır.

Seyahat süresince yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masrafları:

Sigortalının seyahati süresince yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masrafları karşılanır.

Yolculuk süresinde vefat halinde cenazenin yurda nakli ve eşlik edenlerin geri dönüş organizasyonu ve giderleri:

Sigortalının vefatı halinde cenazenin yurda nakli ve eşlik edenlerin geri dönüşleri ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.

Teminat konusu tüm haller ile ilgili acil mesajların gönderilmesi giderleri: Sigortalının talebi üzerine yukarıdaki tüm teminatlar kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların gönderilmesi ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.

Seyahat esnasında kayıp bagajın bulunması halinde sigortalının evine veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderilmesi giderleri:

Sigortalının seyahati esnasında bagajının kaybolması halinde, bagajının bulunmasıyla ilgili yardım ve varış yerine ulaştırılmasıyla ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.

Tarifeli uçuşlarda gecikmeli bagajın tazmini:

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması ve 24 saat içinde bulunamaması halinde havayolu şirketinin kayıp raporu şartı ile acil kişisel ihtiyaçlar bu teminat kapsamında karşılanır.

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat sağlık sigortası, kişinin gezisi sırasında bir yaralanma veya beklenmedik bir hastalık durumunda sağlık masraflarını karşılamayla ilgilidir. Kişinin yabancı bir ülkeye seyahat ederken sağlık sigortasına ihtiyacının olup olmadığının merak ediyorsanız, bu durum istenilen varış yerlerine ve aynı zamanda söz konusu yabancı ülkedeki konaklama sırasında sağlık hizmeti ihtiyaçlarını bizzat karşılayabilme yeterliğine bağlıdır.

Ancak, seyahat sigortası çoğu insan için, özellikle de yaşlılar, önceden teşhis edilmiş sağlık durumları olanlar ve devamlı terapiye bağlı olanlar için veya en önemlisi de seyahat edenin varış yeri gelişmemiş bir bölge ise zorunludur.

Schengen vizesi başvurusu ile birlikte bir de Seyahat Sağlık Sigortası (bireysel veya grup sigortası) ibraz edilmesi gerekmektedir. Schengen ülkelerinde kalınacak toplam süre için geçerli olması gereken sigorta, olası bir hastalık veya ölüm durumunda kişinin memleketine naklini ve tıbbi müdahale veya hastane acil servis masraflarını kapsamalıdır. Asgari 30.000,- Euro teminatlı olması gerekmektedir.

Seyahat sağlık sigortası ilk seyahat süresini kapsamalıdır. Vize talep formunu imzalayarak daha sonra yapacağınız seyahatlerde de sigorta yaptırmayı taahhüt etmiş olmaktasınız.

Sigorta poliçesinde yürürlüğe girmesi ve sona ermesi ile ilgili özellikle bir saat belirtilmediyse, genellikle öğlen saat 12 kabul edilir. Dolayısıyla sadece günün yarısı sigortalı olan bu günler için sigorta şartı yerine getirilmiş sayılmaz. Bir başka ifadeyle örneğin 8 ila 13 Mart tarihlerinde seyahat etmek istiyorsanız, en az 7 Mart´tan 14 Mart´a kadar geçerli bir seyahat sağlık sigortası ibraz etmeniz gerekmekte. Dönüş tarihlerinizle ilgili bir esneklik öngörüyorsanız, sigortanızın geçerlilik süresini de bir kaç gün uzun tutmanızda fayda var. O halde yukarıdaki örnekten yola çıkarak 7 – 17 Mart tarihleri için sigorta yaptırabilirsiniz. Sigortanızın geçerliliği yeterliyse, Vize Bölümü vize sürenizi 15 gün uzatabilir.

Sigorta poliçesinin aslı ile birlikte fotokopisi de ibraz edilmelidir. Poliçe aslı tekrar geri verilecektir. Masrafları sonradan (sigortalının ülkesine geri döndükten sonra) karşılayan seyahat sağlık sigortaları yeterli değildir. Belli bir yaştan sonra (ki bu yaş sınırı genellikle 65`tir) sigorta teminatlarında sınırlamaya giden sigortalar da kabul edilmemektedir. A/T 11 Belgesi de yeterli değildir. Vize talebinin reddi halinde seyahat sağlık sigortası masrafının karşılanması mümkün değildir. Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren tüm sigorta poliçeleri kabul edilmektedir.

Neden Bir Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi İbraz Etmek Zorundasınız?

5 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe giren “Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 13 Temmuz 2009 tarihli (EC) No 810/2009 Yönetmeliği”ne göre

“… Bir veya iki giriş için tek tip vize için başvuranlar, üye ülkelerin topraklarında bulundukları sürece sağlık nedenleriyle ülkeye geri dönüş, acil tıbbi müdahale ve/veya acil hastane tedavisi veya ölümle ilgili doğabilecek tüm masrafları karşılayacak yeterli ve geçerli seyahat sağlık sigortasına sahip olduklarını kanıtlayacaktır.
Sigortalar Schengen Bölgesine Üye Ülkelerin topraklarında geçerli olacak ve kişinin planlanan konaklama veya transit süresini kapsayacaktır. Minimum kapsam 30.000 EUR olacaktır” (…)

Schengen Bölgesine seyahat eden herkesin Schengen ülkelerinde bulunduğu sürenin tamamını kapsayacak şekilde sağlık sigortasının olması gerekmektedir. Bu sigortanın da bazı temel kriterleri taşıması gerekmektedir.

Kısa süreli olarak bir kez veya birçok kez seyahat ettiğinize bakılmaksızın seyahat sigorta poliçesi uluslararası bölgede geçirilen tam gün sayısına uydurulacak ve bunu kapsayacak, Schengen bölgesi durumunda fiyat buna göre değişecektir.

Yaygın kısıtlamalar ve sınırlamalar nelerdir?

 • Daha önce belirtildiği gibi, uluslararası bir alanda önceden mevcut bir sağlık durumuna yönelik kapsam sunmayan sigorta şirketleri vardır. Avrupa’ya gidişinizden önce bir sağlık durumunuz varsa, bir doktora danıştıysanız, zaten tedavi görüyorsanız ve ülke dışına çıkarak bir Schengen bölgesine gitmeye karar verdiyseniz, bu durumda, sigortacınız aracılığıyla herhangi bir sağlık maliyeti azaltma yetkiniz yoktur. Ancak, sağlık durumu kontrol altında seyahat etmesi uygun kabul edilen kişi uluslararası bir alanda seyahat ederken akut başlangıçlı önceden mevcut olan sağlık durumuyla ilgili beklenmedik bir acil durumu kapsamalıdır.
 • Spor – Aletli dalış, tehlikeli sporlar, serbest paraşüt, vs. gibi yüksek risk içeren aktivitelere katılım hariç tutulabilir.
 • Savaş – Poliçeler tehlikeli bir savaş bölgesine seyahat ederken savaşın neden olduğu yaralanmaları kapsamayabilir.
 • Süre – Pek çok poliçe kapsam için bir süre limiti belirtir (örn., 60 gün) ve maliyetleri buna göre değişiklik gösterir.
 • Uluslararası veya yurt içi alanda intihar ve kendi kendini yaralamalar tüm sigorta poliçelerinin dışındadır.

Uyuşturucu madde veya alkole bağlı sağlık masrafları yurt içi veya uluslararası sigorta poliçeniz tarafından karşılanmayacaktır.

Sigorta poliçesi alırken dikkat etmeniz gerekenler

Yaptıracağınız sigorta konusunda karar verirken aşağıdaki hususları da göz önünde bulundurmalısınız:

 • Sigortalı olduğunuzu kanıtlamak zorundasınız. Bunu poliçe aslı ile belgeleyebilirsiniz. Poliçe nüshası da olabilir, fakat bu durumda mutlaka ödeme yapıldığını gösteren belge de ilave edilmelidir
 • Sigortanız, gidiş ve dönüş günleriniz dahil, seyahat sürenizin tamamını kapsamalıdır. Gidiş ve dönüş günlerinizde sigortanın saat 12´de başlayıp 12´de sona ermesi yeterli değildir.
 • Tek bir seyahatiniz için, örneğin sadece dört günlük bir sigorta yaptırırsanız, daha uzun süreli vize verilemeyebilir.
 • Sigorta zorunluluğu Alman uyruklu kişilerin eşleri için de geçerlidir.